ماه: سپتامبر 2020

شرکت پرستاری از کودک،سالمند و بیمار در منزل بیمارستان

شرکت خدمات پرستاری و مراقبتی از کودک و سالمند در منزل توسط پرسنل مجرب و مورد اطمینان شرکت اعزام پرستار خانم و آقا جهت مراقبت و نگهداری از کودک و سالمند در منزل یا بیمارستان خدمات توانبخشی ،فیزیوتراپی ، کاردرمانی ،گفتار درمانی ،سرم تراپی ،تزریقات ،گاواژ ،سوانداژ و … اعزام تیم توانبخشی با هماهنگی های …