پرستاری از سالمند در منزل

مراقبت و نگهداری از سالمند و بیمار در منزل

موسسه پرستاری نیکو حامیان همراه تهران  با رزومه کاری اعزام پرستار کودک,سالمند،بیمار در منزل و همچنین سابقه پرستاری از کودکان در شیرخوارگاههای بهزیستی و نیز بچه های عقب مانده ذهنی و جسمی در مراکز توانبخشی بهزیستی از سال 91 تاکنون آماده اعزام پرستار(مراقب و نگهدار) سالم و مورد اطمینان با عقد قرارداد رسمی جهت پرستاری (مراقبت و نگهداری)و همچنین کاردرمانی و توانبخشی عزیزانتان در منزل میباشد.این مرکز اماده هر گونه قرارداد همکاری در زمینه پرستاری (مراقبت و نگهداری) با شیرخوارگاهها و مراکز توانبخشی و نیز مراکز نگهداری از سالمندان میباشد.

.

مرکز= 44488721با 4 خط ویژه

اعزام پرستار به تمام نقاط تهران

شمال،شرق،غرب،جنوب

 

.

توانبخشی سالمندان در منزل
http://www.nikoohamianiranian.ir/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%af/