اهداف مرکز خدمات توانبخشی نیکو حامیان همراه

 • خدمات توانبخشی و توانپزشکی به سالمندان
 • کمک به حغظ جایگاه سالمند در منزل و خانواده
 • ارتقاء کیفیت زندگی سالمند با توجه به وضعیت و امکانات موجود در جهت برخورداری از زیست عزت مند
 • آگاه سازی خانواده و مراجعین در جهت حفظ سلامت و نشاط سالمند

شرایط اختصاصی پذیرش

سالمند با معلولیت خیلی شدید (تخت گرا)

سالمند نیازمند دریافت خدمات مختلف پزشکی ،پرستاری و توانبخشی بر بالین

عدم امکان مراجعه سالمند به مراکز بهداشتی درمانی و مراکز روزانه توانبخشی

سکونت سالمند در مناطق صعب العبور و دوری از مراکز بهداشتی درمانی و مراکز روزانه توانبخشی

خدمات آموزشی ،توانبخشی و مراقبتی

 • مراقبت های پزشکی،پرستاری و بهداشتی شامل ویزیت سالمندان،کنترل و ارزیابی وضعیت سلامت و ارتقاء آن،ارائه خدمات مراقبتی مهارتی و پرستاری ،تعیین خط مشی درمانی،ثبت سیر درمان،دستور انجام آزمایشات و سایر امور پاراکلنیکی و دارو درمانی در صورت نیاز
 • ارائه خدمات فیزیوتراپی ،کاردرمانی و در صورت نیاز گفتار درمانی جهت ارزیابی عملکرد و حفظ یا ارتقاء سطح عملکردی
 • بررسی تواناییهای فردی ،آموزش و تقویت مهارت در انجام فعالیتهای روزمره و فعالیتهای ابزاری زندگی(ADL وIADL) و آموزش استفاده از وسایل کمک آموزشی
 • تجویز و ساخت وسیله کمکی و محدودیت های موجود و ارائه پیشنهادات در خصوص مناسب سازی توسط کارشناس کاردرمانی و فیزیو تراپی
 • آموزش ،مشاوره و مددکاری فردی و خانوادگی
 • روانشناسی و بررسی مشکلات روحی و روانی سالمند و خانواده و حمایت لازم روانی و اجتماعی سالمندان
 • آموزش اصول مراقبتی ،بهداشتی درمانی و توانبخشی به خانواده جهت پیگیری امر درمان
 • پیگیری تهیه وسایل و لوازم مصرفی پزشکی بهداشتی بر اساس دستورالعمل جامع حمایت های مالی سازمان
 • پیگیری داروی تجویز شده توسط پزشک بر اساس دستورالعمل جامع حمایت های مالی سازمان
 • پیگیری و رسیدگی به وضعیت اجتماعی ،اقتصادی خانواده و ارائه راهکارهای لازم

ضوابط اخلاقی

 • حفظ کرامت انسانی سالمندان و خانواده آنان در تمام مراحل
 • حفظ اسرار بیماران با نهایت دقت
 • اطلاعات مربوط به بیماران محرمانه تلقی میشود و در دسترس افراد غیر واجد شرایط قرار نمیگیرد.

خدمات پرستاری در منزل

خدمات فیزیوتراپی در منزل

خدمات زنان و مامایی در منزل

خدمات پاراکلینیک نمونه و رادیولوژی

فیزیوتراپی در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان

اولتراسوند درمانی (Ultrasound) 

لیست خدمات بالینی در منزل که توسط مرکز حامیان همراه تهران ارائه می شود:
 • اجرا اتاق ایزوله و I.C.U در منزل با تجهیزات کامل
 • ویزیت در منزل
 • ارائه خدمات فیزیوتراپی ، گفتار درمانی در منزل و توان بخشی در منزل با دستور پزشک
 • نگهداری بیماران ناتوان و نیازمند
 • تزریقات و پانسمان در منزل به دستور پزشک
 • انجام نمونه گیری خون و ادرار با دستور پزشک جهت انواع آزمایشات
 • انجام اقدامات تشخیصی اولیه مثل ( رادیوگرافی پرتابل ، گرفتن نوار قلب و … ) با دستور پزشک
 • انجام اقدامات اولیه درمانی مثل ( احیاء قلب و ریه ، انواع سونداژ ، شستشوی معده و آتل گیری ) زیر نظر و دستور پزشک
 • تهیه داروی تجویز شده توسط پزشک و ارائه به بیمار
 • ویزیت اولیه بیمار در منزل و در صورت نیاز به ارائه خدمات در مراکز درمانی مجهز ‘ انتقال بیمار به درمانگاه و یا بیمارستان طرف قرارداد با مرکز ارائه خدمات آموزشی در خصوص ( تشخیص به موقع علائم بیماری ، چگونگی مصرف دارو، خود مراقبتی در منزل، بهداشت ، جسمی ، روانی ، اجتماعی ، بهداشت ازدواج ، مراقبت های دوران بارداری و پس اززایمان، تنظیم خانواده ( گذاشتن IUD در منزل مجاز نمی باشد ) ‘ نحوه مراقبت نوزاد شیرخوار ‘ نحوه برخورد با بیماری های واگیر و غیر واگیر ، بررسی وضعیت سلامت افراد خانواده ، اندازه گیری فشار خون و علائم حیاتی ، رعایت اصول نگهداری بیمار در منزل
 • ارائه کلیه خدمات پرستاری در منزل
 • انجام واکسیناسیون در منزل
 • ارائه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در منزل

آرامش ،امنیت و سلامتی را با ما تجریه کنید

شماره های تماس:

44488721 -66376179 – 66357702

66190411 – 44468185